Seçim demokrasi sürecinin sonucu değil, başlangıcıdır.Demokrasi bir sosyal yaşama tekniğidir.Canlı bir organizmadır.Bu nedenle de sürekli değişkenlere sahiptir.Küreselleşen dünyada toplum dinamikleri sürekli değişkenlik gösterirken, seçimi; yıllarca yetki verilmiş bir otoriteye bağlamak elbette sancılar yaratır.Özellikle yerel yönetimlere kendi dinamikleri ile yerinden yönetimle ilgili yetkilendirmeler yapılarak bu yetkileri yerel toplumun istediğine göre şekillendirecek mekanizmaların kurulması gerekliliği vardır.
2006 yılında kanunla kurulan Kent Konseyleri oluşumun işlevsellikten uzak olması,  zaman zaman toplumu, demokratik hakları için kendiliğinden organize olmaya zorlamıştır.
Demem o ki; Toplum dinamikleri ile demokrasinin işlevselliğinin entegre olması için binlerce değişken varken, demokrasi kavramına sadece bir yönetim şekli olarak bakılamaz.Demokrasi bir yaşam anlayışıdır, kanunlar ile sınırlandırılamaz.. Kanunlar demokrasinin uygulanmasının özgürlük ve haklarının korunması için sadece bir araçtır.
Toplumun kamusal alanları için  meşru zeminde yapacağı her hak ve talebin hızlı analiz edileceği açıklayıcı  ve şeffaf zeminler olmalıdır.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mobil Demorakrasi Türkiye

Taşranın Yargıç Belediye Başkanları.

Entellektüelcikler!