Yayınlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

sosyal sorunluluk...

Resim
Sosyal sorumluluk projesi kavramı maalesef dejenere olmuş anlam ve amaçlarını yitirmiştir. Her kim yada kuruluş mahalle, köy, kasaba, vatan, vatandaş,toplum,devlet,yardım kelimelerinden bir yada bir kaçını bir araya getiren bir proje yapıyorsa tanım hemen sosyal sorumluluk projesi oluveriyor.Sosyal sorumluk kavramında temelde beklenen amaç; ticari kurumların para kazandıkları toplumun yaşama alanındaki konulara da duyarlılığıdır. Çogu Şirket tarafından bu duyarlılık yine ticari beklenti haline dönüşmüştür. Önce bir sivil toplum kuruluşu projeyi düşünür oluşturur.Şirkette bu sosyal sorunluluk projesinin temasından çok popüler değerini ölçer ve tıpkı bir medya reklam projejsi gibi satın alır. Niyetinde dahi etik olmayan bu davranış nasıl bir sosyal sorumluluk anlayışıdır ki? Bu süreç bir süredir öyle bir hal almıştır ki ; bazı sivil toplum kuruluşları medya ajansları gibi sosyal sorumlulu Elma ile armudu da karıştırmamak lazım. k projesi adı altında şirketlere reklam mecrası olu

Belediye başkanı profilleri

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Belediye yönetimi tamamen başkanın liderlik vasfı üzerine kurulu bir yapıdır.Ülkemizde belediye başkanlık anlayışı ve yapılarından biraz bahsedeyim. Birinci profil Başkan   Yaptıkları tüm icraatları bir iş adamı yaklaşımı ile etüt edip çözer.Yaptıkları işin hukuki olup olmadığı konusunda görüş almak dışında tek başına karar alır ve uygulamaya koyar.Meclis ve encümen gerektiren kararlarda dahi tek söz sahibi konumundadır. Ara yöneticileri de etkin ve inisiyatif sahibidirler. Bazen inandıkları yatırımları mevzuat elvermese bile riske girip yaparlar.Dürüst ve samimidirler. Çoğunun yüksek siyasi hedefleri vardır.Bir kısmı da uzunca yıllar o kentin belediye başkanı olmayı hedefler. İkinci Profil Başkan Dürüstlük zırhını öyle giymişlerdir ki maalesef iş yapamaz haldedirler.Kimse onları ikna edemez.Yatırım ve icraat yapamaz. Her şeye şüphe ile bakarlar.Bu tür belediyeler bürokrasi çarkının dişlilerinde ezilir.Ara yöneticilerde inisiyatif yoktur.B

Her birey siyasi olmalıdır

Siyaset veya Politika , devlet  işlerini düzenleme ve yürütme sanatı ilgili özel görüş veya anlayış diye tanımlanmaktadır. Ben ülkemin insanı çok seviyorum. Bizler cumhuriyet kurulduğudan beri kahve köşelerinde, halk otobüslerinde , berberde, kasapta manavda hemen hemen her yerde devleti kurtarırız. Ateşli ateşli projeler anlatır, fikirler ortaya koyarız. Ama nedense bunları hep sadece bir arada iken düşünür yogunlaşırız. O hararetli tartışmalarda hep bir siyasetçi edası sebebleri sonuçları bir bir sıralarız. Sonra mı? Kasaptan etimizi alır, berberde kolanyamızı sürünür, manav çıkışı elimizdeki bir kilo dometes poşeti  ile o halk otobüsten ineriz.Kafamız bir süre daha meşguldur.Mahallenin sokağında eve doğru yürürken söyleniriz yine... " ah bir fırsat veren olmadı ki" deriz. Sanatçı milletiz vesselam.
Resim
Oy insanlığa yön veren toplum pusulasıdır.