Belediye başkanı profilleri


Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Belediye yönetimi tamamen başkanın liderlik vasfı üzerine kurulu bir yapıdır.Ülkemizde belediye başkanlık anlayışı ve yapılarından biraz bahsedeyim.

Birinci profil Başkan

  Yaptıkları tüm icraatları bir iş adamı yaklaşımı ile etüt edip çözer.Yaptıkları işin hukuki olup olmadığı konusunda görüş almak dışında tek başına karar alır ve uygulamaya koyar.Meclis ve encümen gerektiren kararlarda dahi tek söz sahibi konumundadır. Ara yöneticileri de etkin ve inisiyatif sahibidirler. Bazen inandıkları yatırımları mevzuat elvermese bile riske girip yaparlar.Dürüst ve samimidirler. Çoğunun yüksek siyasi hedefleri vardır.Bir kısmı da uzunca yıllar o kentin belediye başkanı olmayı hedefler.

İkinci Profil Başkan

Dürüstlük zırhını öyle giymişlerdir ki maalesef iş yapamaz haldedirler.Kimse onları ikna edemez.Yatırım ve icraat yapamaz. Her şeye şüphe ile bakarlar.Bu tür belediyeler bürokrasi çarkının dişlilerinde ezilir.Ara yöneticilerde inisiyatif yoktur.Belediye başkanlıklarına pişman olmuşlardır.Bir sonraki dönem aday olmazlar.

Üçüncü Profil Başkan

Kendi birikimi olmamasına rağmen ekibi güçlü başkanlardır.Kendisi hiç bir şeye karar vermez.Tüm kararları güvendiği bu ekip alır.Bu ekip iyi niyetli olmadığı durumlarda başlarının çok ağrıdığı olur.Bir sonraki dönem belediye başkanlığını da hedefler.

Dördüncü profil Başkan 

Tüm kararları (encümen ve meclis kararı gerektirmeyen durumlarda dahi) encümen yada meclis ile birlikte alır.Demokrasi adına yaptığını savunduğu bu uygulama sürecinde bu seferde muhalif guruplar yüzünden işler
yürümez hale gelir.Bir sonraki dönem aday olmazlar.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mobil Demorakrasi Türkiye

Taşranın Yargıç Belediye Başkanları.

Entellektüelcikler!