Ana içeriğe atla

Entellektüelcikler!Şu önemli ifade ile başlamak istiyorum.  Elbette sözüm entellektüel sıfatını hakkaniyeti ile taşıyan Üstad'lara değil.

Yine de genel kabul görmüş entellektüel tanımına değinmeden edemeyeceğim. Entellektüel kelimesini duyduğumuzda zihnimizdeki imaj; papyon,  fular ve pipo :)  TDK'nın entellektüel tanımı daha da komik. TDK der ki " Bilim, teknik ve kültürün , değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse) "
Şu mu demek : Akademik kariyerini tamamlamış herkes entellektüeldir. Çünkü akademik kariyer özel bir alanda öğrenim görmüş olmak demektir. Tanımda, ayrıca bu uzmanlık alanlarını da sözde sınırlandırmış.(Bilim,teknik ve kültür). Sözde diye nitelendirdim. Çünkü bilim tanımı başlı başına herşeyi kapsar. Yine TDK'nın tarifi ile izah etmek gerekirse; " Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci"  Bu persfektifden baktığımızda ülkemizde bulunan entellektüellerin sayısı tahmin etmek çok zor:) Herkes entellektüel! Çünkü her akademik alan bir bilimdir. Akademik kariyerini tamamlamış en azından Dr, Doçent ve Proföserlerimizin hepsi entellektüeldir demeliyiz. Elbette "Keşke " temennisindeyim.

Entellektüellik, bir zihinsel düşünce ve yaratıcı eleştirisel yaklaşımı ile sonuç koyabilme yetisidir. Bir konuya ilişkin herşeye hakim olmak entellektüel olmak için yeterli değildir. Bu, o kişi o konuda bilgili ve kültürlü yapabilir. Ama o konunun entellektüeli olduğunu tescillemez. Yaşamım boyunca hiç bir akademik kariyer olmayan bir çok entellektüel zihinleri tanıdım.

Bir entellektüel, düşünsel çıkarımları ile sonuç odaklı değişkenleri oluşturabilecek zihinsel kapasiteye sahip olmalıdır.

Algıda seçicilik kurbanı olmayalım !Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mobil Demorakrasi Türkiye

Bir Demokrasi Hikayesi: Ve çok kısıtlı teknoloji ile Mobil Demokrasi projesini 2006 yılında hayata geçirdik. 888 hücre yayın kanalında yayınlanan bilgileri ilgili kanalı açık tutan (888 cellbroadcast) vatandaş, belediyesinden bilgi almaya başladı.Kimi hava durumuna ait “don olayı “ bileğisini alıp, sebzesini donmaktan kurtardı. Mobil demokras yayın kanalına “ sebze yayın kanalı” dedi. Kimi kimin vefat haberini buradan öğrendi. Adına “cenaze yayın kanalı” dedi. Kimi “kaldırma park etmeyin orası yayalar içindir” kentleşme kültürü öğretici mesajları ile kentine sahip çıktı. Belediye anons hoparlörlerini kaldırdı. Gürültü kirliliğinden kurtuldu. 3870 interaktif SMS şikayet &öneri ve referandum kanalı ile vatandaş birlikte yönetelim anlayışına dahil oldular. Vatandaş kentine sahip çıktı, burokrasi çarklarına takılmadan, tarlada,dolmuşta otobüste heryerden belediye yönetime ulaştı. O dönemde Mobil Demokrasi ‘ye inanan. duyarlı öncü belediye yönetimleri vatandaşa kulak verdi. Yatırımlar

Taşranın Yargıç Belediye Başkanları.

Ağırlıklı yabancı konuklardan oluşan, konusunun Yargı süreçleri olduğu   bir toplantıya katılmıştım. Çay arasında yabancı uzman bir konuk  taşrada yargı sürecinini çok merak ettiğini bu konudaki tecrübelerimi paylaşmamı rica etti..Özellikle basit davalarda : esnaf alacak verecek, küçük anlaşmazlık kavgaları, karı koca kavgaları konularında vatandaşın adliye sürecinde nasıl bir yol izlediğini sordu. Cevabım  kendisini çok şaşırtmıştı.Evet orada da ifade ettiğim gibi: Taşrada özellikle bahse konu olan bu küçük davalarda yargıç belediye başkanıdır.Vatandaş önce ona gider.Hatta çoğu zaman saatin bile önemi yoktur.Karısı ile kavga eden koca, tarla anlaşmazlığı komşular, alacak -verecek anlaşmazlığı esnaf  davaları gecenin bir yarısında belediye başkanının evinde çözülür.Yurdum insanları, yurdum başkanları... Yaklaşık 20 yıldır yüzlerce belediye başkanı tanıdım.Büyük bir çoğunluğunun gönül ve hizmet adamı olduğunu söylemekten ülkem adına gurur duyuyorum.

Sizin köyde eşek yok mu?

Yıl 2011. Yer :Estonya büyük elçiliği. Toplantı konusu; bilişim teknolojileri. Bir süre sonra konu demokrasi ve seçime geldi. Estonyalı hanım elindeki bir çipli kartı göstererek ülkesindeki seçimlere dünyanın her yerinden İnternet üzerinden o kart ile katılabildiğini söyledi.Toplantıdaki Türk dostlar şaşkınlıkla dinlediler. Estonyalı konuşmacı bize dönüp, bu teknolojinin çok erişilmez olmadığını Türk bilişim sektörünün de buna erişebileceğini söyledi. Söz sırası beni bulduğunda.Bu teknolojinin elbette erişilebilinir olduğunu ancak demokrasi ve seçme anlayışının da gelişmiş teknoloji kadar ileri olması gerektiğinden söz ettim. Estonyalı hanım söylediklerimi çok anlam vermemesine rağmen  nezaketle dinledi. Ama dönüş yolundaki sohbetimizde Türk dostların  beni çok iyi anladıklarını emin oldum.Önce Sami abi :"ya hakikatten her seçimde bizim hanım -tamam bey senin dediğine oy kullanacağım- der ama bugüne kadar hiç de bilemedim ki, bence tek özgür alan orası değişmesin hakikatten"