Yayınlar

Aralık, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sosyal Bağışıklık!

Kaliteli yaşam için sağlık bağışıklığımız kadar sosyal yaşam bağışıklığımızı da güçlü kılmak zorundayız .Sağlık bağışıklığındaki zaaflar kişiyi, sosyal bağışıklık zaafları ise gelecek nesli yok eder. Bu nedenle saha sosyal inovasyon laboratuarları kurulmalıdır.Toplum virüslerinln Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır.

Entellektüelcikler!

Resim
Şu önemli ifade ile başlamak istiyorum.  Elbette sözüm entellektüel sıfatını hakkaniyeti ile taşıyan Üstad'lara değil. Yine de genel kabul görmüş entellektüel tanımına değinmeden edemeyeceğim. Entellektüel kelimesini duyduğumuzda zihnimizdeki imaj; papyon,  fular ve pipo :)  TDK'nın entellektüel tanımı daha da komik. TDK der ki " Bilim, teknik ve kültürün , değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse) " Şu mu demek : Akademik kariyerini tamamlamış herkes entellektüeldir. Çünkü akademik kariyer özel bir alanda öğrenim görmüş olmak demektir. Tanımda, ayrıca bu uzmanlık alanlarını da sözde sınırlandırmış.(Bilim,teknik ve kültür). Sözde diye nitelendirdim. Çünkü bilim tanımı başlı başına herşeyi kapsar. Yine TDK'nın tarifi ile izah etmek gerekirse; " Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci"  Bu persfektifden baktığımızda ülkemizde bulunan entellektüellerin sayısı tahmin etmek